Tidsrækkefølge

Dette afsnit indeholder de aktiviteter, som de almene vandværker skal udføre i planperioden for at målsætningerne i vandforsyningsplanen bliver opfyldt. Fokus er hovedsageligt at forbedre forsyningssikkerhed, vandkvaliteten og forsyningsstruktur. 

 Aktivitet

Første del af planperioden 2016-2021

Planperioden 2021-2026

Øge forsyningssikkerheden fra ikke tilfredsstillende til acceptabel

Gylling Vandværk

Stenkalvens Vandværk

 

Øge forsyningssikkerheden fra acceptabel til god

 

Amstrup Ege Vandværk

Balle Vandværk

Fensten Vandværk

Gosmer-Halling Vandværk

Hadrup Vandværk

Hundslund Vandværk

Oldrup Vandværk

Over Randlev Vandværk

Torrild Vandværk

Tunø Vandværk

Etablere 25 m beskyttelseszone om indvindingsboringer

Kildepladsen

Hadrup Vandværk

Oldrup Vandværk

Over Randlev Vandværk

 

Opdatere beredskabsplan

Alle vandværker

 

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.

Læs mere