Påbud, jævnfør spildevandsplan

Varsel om påbud med baggrund i gældende spildevandsplan: tre måneder inden påbud, med lejlighed for ejers udtalelse.

Påbud stilles med 12 måneders frist for etablering.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015

Læs mere