Tagrensning

I områder med separatkloakering skal rensning og/eller desinficering af tagflader og befæstede arealer anmeldes til Odder Kommune senest 14 dage før udførelse.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015

Læs mere