Indsatser ved vandværkerne

Kortet viser Vandværkerne i Odder Kommune

Status og proces

Indsatsplan Boulstrup

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 18. maj 2015