Grundvandskemi

De grundvandskemiske forhold i OSD Hundslund er beskrevet i rapporten ”Redegørelse for Hovedgård området – Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning”. Redegørelsen er udarbejdet i 2013 af den tidligere Naturstyrelse, nu Miljøstyrelsen. Med mindre andet er angivet i det følgende resumé af grundvandskortlægningens resultater vedrørende grundvandets kemiske forhold, stammer alle oplysninger fra denne kortlægning.  

Status og proces

Indsatsplan Hundslund

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 27. august 2018

Læs mere