Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
vejanlaeg@odder.dk

Lokalveje

Primær lokelveje

På de primære lokalveje i byer kan indkørsler eller sekundære lokalveje tilsluttes ved overkørsler. Primære lokalveje er typisk anlagt med fortove, og der kan enten være cykelstier eller -baner, eller cyklister kan anvises alternative ruter.

Hvor der er behov for hastighedsdæmpning på veje med bustrafik, kan der anlægges chikaner eller bump i form af ’pudebump’. 

typisk tværprofil for en primær lokalvej og til dels for sekundær lokelvej

Sekundære lokalveje

Tværprofilet for en sekundær lokalvej ligner ofte tværprofilet for de primære lokalveje, men i stedet for fortov kan der alene være etableret græsrabatter.

Sekundære lokalveje kan være omfattet af hastighedszoner, typisk med en hastighedsgrænse på 30 eller 40 km/t. Hvis der er behov for supplerende hastighedsdæmpende foranstaltninger, kan der f.eks. benyttes bump.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført januar 2013.

Læs mere