Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
vejanlaeg@odder.dk

Trafikveje

For trafikveje generelt gælder, at de afvikler den gennemgående biltrafik, herunder veje, der forbinder byerne i kommunens centerstruktur. Trafikvejene bør så vidt muligt udgøre et sammenhængende net.

I åbent land vil trafikvejnettet have en maskevidde på omkring 5 km.

I byer udgør trafikvejene ofte et net med masker på ca. 0,5-1 km. På lokalvejene inden for disse masker kan der arbejdes med f.eks. hastighedszoner.

Primære trafikveje

De primære trafikveje er typisk:

  • Veje der forbinder kommunens vejnet med statsvejene
  • Primære ruter i det rutenummererede vejnet
  • Veje der afvikler den gennemgående biltrafik
  • Veje der forbinder kommunens lokalcentre med bycenter Odder
  • Veje der betjener den regionale bustrafik


Sekundære trafikveje

De sekundære trafikveje er typisk:

  • Veje der afvikler biltrafikken mellem kommunens lokalcentre
  • Veje der betjener den kollektive trafik mellem de mindre byer
  • Hovedgader i mindre byer
  • Større fordelingsveje eller genveje mellem to primære trafikveje


Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført januar 2013.

Læs mere