Odder Kommunes Vejplanlægning

Vejklassificering

Odder Kommune har deltaget i et tværkommunalt projekt, hvor en første vejklassificering blev udarbejdet. Projektet, som var i regi af SAMKOM samarbejdet mellem en lang række kommuner og Vejdirektoratet, resulterede for Odder Kommunes vedkommende i en opdeling af kommunevejene i fire vejklasser.

Projektets vejklasser var følgende:

  • Trafikvej - primær by
  • Trafikvej - gennemfart land
  • Lokalvej - primær by
  • Lokalvej - primær land

Praksis i vejplanlægningen har vist behov for en videre udvikling af vejklasserne og den måde, de bruges på i kommunens vejklassificering. 

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført januar 2013.

Læs mere