Horsens Kommune

I Horsens Kommunes Vejplan 2012 er vejene opdelt i fire kategorier:

  • Primære trafikveje  - gennemfartsveje og hovedindfaldsveje, som forbinder kommunen med statsvejene og kommunens byer med hinanden.
  • Sekundære trafikveje  - et mere fintmasket net af veje, som i byområde er fordelingsveje mellem byområder, herunder ringveje, og som ikke indgår som primære trafikveje.
  • Primære lokalveje  - stamveje i boligområder og veje i erhvervsområder, som udgør forbindelserne til lukkede bolig- og erhvervsområder og til de sekundære trafikveje.
  • Sekundære lokalveje  - øvrige veje, herunder boligveje. Disse veje er ofte blinde og forbinder den enkelte bolig med de primære lokalveje.
Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført januar 2013.

Læs mere