Trafiksikkerhedstiltag i år

I 2017 udføres følgende projekter:

Etablering af 6 dobbelte forsætninger på Snærildvej i Odder.

Trafikinspektion med efterfølgende rapporter, der beskriver konkrete fysiske løsningsforslag, herunder økonomi for gennemfartsvej i 7 byer.
Det drejer sig om de tidligere amtsveje i Hundslund, Ørting, HOv, Fillerup, Torrild, Rørth og Saksild.
Ud fra den samlede rapport kan Miljø- og Teknikudvalget derefter beslutte, hvorledes trafiksikkerheden kan højnes og hvorledes prioriteringen af tiltag på disse strækninger skal ske.

 

 

 

 

 

 

 

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført januar 2013.

Læs mere