Trafiksikkerhed i dagligdagen

Her til venstre kan du se listen over aktiviteter, der skal udføres i år, samt hvilke kampagner, vi deltager i.

Desuden kan du læse om skoleveje, buskørsel med skoleelever mm.

Listen er godkendt af Miljø-Teknik- og Klimaudvalget.

Derudover er der en lang række aktiviteter, som er en del af Trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen, der ikke er projektorienteret. Det er følgende:

• Årlig revision af Trafiksikkerhedsplanens prioriteringslister ud fra borgerhenvendelser mm.
• Årlig uheldsregistrering.
• Trafiktællinger og hastighedsmålinger.
• Samarbejde med politi.
• Deltagelse i kampagner - kan ses her til venstre.

 

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2018.

Læs mere