Om trafiksikkerhedsplanen

Odder Kommune har besluttet at revidere Trafiksikkerhedsplan 2009. Plan 2018 skal danne grundlag for det fremtidige arbejde med trafiksikkerhed og tryghed på kommunens vej- og stinet, og sikre at der sættes ind, hvor der skabes mest trafiksikkerhed og tryghed for pengene.

Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet på baggrund af analyse af de politiregistrerede trafikuheld i perioden 2012-2017, samt henvendelse fra borgerne om utrygge steder. Der er udpeget en række indsatssteder og aktiviteter der kan øge trafiksikkerheden og trygheden blandt borgerne, der færdes på veje og stier i kommunen.

Opbygning af Trafiksikkerhedsplanen kan ses ovenfor, udover Baggrunden, består planen af:

 • Trafiksikkerhedsplan
 • Indsatssteder
 • Trafiksikkerhed i dagligdagen
 • Aktører

Under hovedoverskriften Trafiksikkerhedsplan finder du temaerne:

 • Status og resultat af undersøgelser
 • Mål og Vision
 • Indsatsområder
 • Strategier og initiativer

Under hovedoverskriften Indsatssteder finder du temaet:

 • Borgernes og kommunens registreringer.
 • Prioriteringslister over trafiksikkerhedsprojekter og cykelstiprojekter.

Under hovedoverskriften Trafiksikkerhed i dagligdagen finder du temaerne:

 • Trafiksikkerhedstiltag i år
 • Kampagner
 • Oversigt over foregående års prioriteringer
 • Skoleveje

Under hovedoverskriften Aktører finder du temaerne:

 • Kommunen
 • Følgegruppe
 • Rådet for Sikker Trafik
 • Politiet

Under hovedoverskriften Print planen og hovedoverskriften Print siden, kan du udskrive en pdf af henholdsvis hele planen og siden.

Links i Trafiksikkerhedsplanen:

Der er indsat links i højre margin i Trafiksikkerhedsplanen. Der er tale om dels interne, dels eksterne links.

De interne links er typisk links til andre sider i Trafiksikkerhedsplanen. De eksterne links er til hjemmesider uden for Trafiksikkerhedsplanen. Disse links giver mulighed for at sætte sig ind i baggrundsmateriale. Odder Kommune tager ikke ansvar for, at eksterne links henviser til opdaterede hjemmesider.

 

 

 

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2018.

Læs mere