Trafiksikkerhedsplan
Læs byrådets mål og vision for trafiksikkerhed, hvilke indsatsområder og aktiviteter de fokuserer på m.v.

 Indsatssteder
Se alle tidligere henvendelser og foretag selv nye registreringer. Se desuden prioriteringsskemaer for trafiksikkerhedsprojekter og cykelstiprojekter.

 

Trafiksikkerhed i dagligdagen

Læs her hvilke aktiviteter der skal udføres i løbet af året, samt hvilke kampagner videltager i.

Aktører

Læs her, hvem der deltager i trafiksikkerhedsarbejdet i Odder Kommune.

Sidste nyt

 

 

17 januar 2019

Kommunen har fået udarbejdet en trafiksikkerhedsinspektion samt løsningsforslag for gennemfartsbyer i 7 byer.

I 2018 blev der etableret helleanlæg mv. i Ørting og Hundslund.

Miljø,- Teknik,- og Klimaudvalget har besluttet, at der i 2019 etableres projekter i Saksild og Rørth. Saksild og omegns Lokalråd vil blive inddraget i processen med det videre arbejde.

 

Derudover har udvalget besluttet, at følgende projekter skal udføres i 2019:

1 bump i Saloparken ved børnehaven

1 bump på Østermarksvej ved gymnasiet

Søbyvej i "Søby" indsnævring af kørebane el. bump

Østermarksvej 2 minus 1 vej

Bisgaardsvej ved sportsanlæg, helleanlæg

1 bump i Spøttrup ved Hølkenvej

 

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2018.