Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
vejanlaeg@odder.dk

Tak for forslag

 

Odder Kommune ser løbende på de indkomne forslag og vurderer om de kan indgå i stikortet

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført januar 2013.

Læs mere